TRIZ:A new theory and method of study man-land relationship problems
SUN Feng-hua, ZHU Chuan-geng, WANG Zhen-bo, SUN Dong-qi
GEOGRAPHICAL RESEARCH . 2012, (10): 1737 -1748 .  DOI: 10.11821/yj2012100001