Jiaoyufication community: Its formation mechanisms and socio-spatial consequences
Shuju HU, Chenggu LI, Jing ZHANG, Zuopeng MA, Wei LIU
GEOGRAPHICAL RESEARCH . 2019, (5): 1175 -1188 .  DOI: 10.11821/dlyj020170968